SYSTANE® ULTRA

SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Ger fukt till ögonen och rekommenderas till personer med symptom på torra ögon, som har behov av snabb lindring (till exempel relaterat till livsstil, såsom skärmexponering)

FÖRDELAR

Ger snabb lindring

Finns även i engångspipetter utan konserveringsmedel

Lämpligt att använda tillsammans med kontaktlinser

FAKTA OM SYSTANE® ULTRA SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Kan användas i upp till 6 månader efter att förpackningen har öppnats

BESKRIVNING:

SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar är en steril lösning som innehåller polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxipropyl guar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, kaliumklorid, natriumklorid och POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001 % konserveringsmedel.

ANVÄNDNING (indikationer)

SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar är till för ögon som temporärt svider eller känns irriterade, på grund av att ögonen är torra. SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar kan användas för att smörja och återfukta linser för långtidsbärande och alla mjuka (hydrofila) kontaktlinser, även silikonhydrogellinser. SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar fuktar dina kontaktlinser, minskar obehag vid kontaktlinsbärande och hjälper till att avlägsna partiklar, som kan orsaka irritation och/eller obehag.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda produkten):

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar bör inte använda produkten.

ANVISNINGAR:

SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar kan användas vid behov under hela dagen, för att behandla torra ögon. Placera droppar i ögat och blinka. Kontaktlinsbärare som upplever mindre irritation, obehag eller oskärpa placerar 1 eller 2 droppar i ögat och blinkar 2 eller 3 gånger.Kan också användas före och efter användande av kontaktlinser. Omskakas väl före användning.

VARNING:

Det är mycket viktigt att du följer anvisningarna från din ögonspecialist och alla anvisningar i denna bipacksedel för korrekt användning av produkten. Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, synförändringar eller röda ögon, ska du sluta använda SYSTANE® ULTRA och vända dig till din optiker/ögonspecialist eftersom problemet kan förvärras. Förvara eller desinficera inte dina linser i SYSTANE® ULTRA smörjande ögondroppar på grund av risken för ögonirritation.

 

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om dimsyn uppträder efter användning, vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

 • För att undvika kontaminering ska du aldrig låta flaskans droppspets vidröra något.
 • Endast för användning i ögonen.
 • Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats, ska kragen tas bort innan produkten används. [Gäller endast för ögondroppar med säkerhetskrage]
 • Sök läkare om produkten sväljs.
 • Om lösningen blir missfärgad ska produkten inte användas.
 • GARANTIFÖRSEGLAD: Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas eller om korken är skadad. Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats.
 • Sätt på skruvkorken efter användning.
 • Förvara flaskan tätt tillsluten när den inte används.
 • Används före utgångsdatumet som anges på produkten.
 • Kassera all kvarbliven lösning sex månader efter det att flaskan har öppnats.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Förvaras vid högst 30 °C
0000