SYSTANE® ULTRA

UD SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Utan konserveringsmedel och idealiska för känsliga ögon. Ger fukt till ögonen och rekommenderas till personer med symptom på torra ögon, som har behov av snabb lindring (till exempel relaterat till livsstil, såsom skärmexponering).

FÖRDELAR

Idealiska för känsliga ögon

Utan konserveringsmedel

Ger snabb lindring

FAKTA OM SYSTANE® ULTRA SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Lämpligt att använda tillsammans med kontaktlinser. Före och efter, inte när linserna används.

Används omedelbart efter öppnandet

BESKRIVNING:

SYSTANE® ULTRA UD smörjande ögondroppar är en steril lösning som innehåller polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxipropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, kaliumklorid och natriumklorid.

ANVÄNDNING (indikationer)

SYSTANE® ULTRA UD smörjande ögondroppar är till för ögon som temporärt svider eller känns irriterade, på grund av att ögonen är torra.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda produkten):

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE® ULTRA UD smörjande ögondroppar bör inte använda produkten.

ANVISNINGAR:

SYSTANE® ULTRA UD smörjande ögondroppar kan användas vid behov under hela dagen. Kontaktlinsbärare som upplever att de har torra ögon i samband med användandet av kontaktlinser, kan med fördel ta dropparna före insättning av kontaktlinserna och efter urtagande av kontaktlinserna. Vrid av toppen på endospipetten, placera 1 eller 2 droppar i ögat (ögonen) vid behov och blinka. Kassera pipetten efter användning.

VARNING:

Det är mycket viktigt att du följer anvisningarna från din ögonspecialist och alla anvisningar i denna bipacksedel, för korrekt användning av produkten. Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, synförändringar eller röda ögon ska du sluta använda SYSTANE ® ULTRA UD och vända dig till din ögonspecialist eftersom problemet kan förvärras.

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om dimsyn uppträder efter användning, vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

  • För att undvika kontaminering ska du aldrig låta pipettens droppspets vidröra något.
  • Endast för användning i ögonen.
  • Sök läkare om produkten sväljs.
  • Om lösningen blir missfärgad ska produkten inte användas.
  • GARANTIFÖRSEGLAD: Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas eller om korken är skadad. Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats.
  • Förvaras vid högst 30 °C
  • Använd före utgångsdatumet som anges på produkten.
  • Kasta det som är kvar i pipetten efter användning. Spara inte lösning i en öppnad pipett.
  • Förvaras utom räckhåll för barn.
0000