SYSTANE® ULTRA

utan konserveringsmedel för snabbverkande lindring av torra ögon

Låt inte torra ögon på grund av miljöfaktorer som skärmtid, luftkvalitet eller säsongsberoende faktorer som låg luftfuktighet, kraftig blåst och damm bli ett hinder.


Systane® ULTRA smörjande ögondroppar utan konserveringsmedel ger snabb symtomlindring när du behöver den som bäst.


Den avancerade sammansättningen utan konserveringsmedel innehåller den unika ingrediensen HP-Guar®, som har visats ha dubbelt så kraftfull smörjande effekt som enbart hyaluronsyra.

FÖRDELAR

Snabb lindring för torra, trötta och irriterade ögon

Avancerad sammansättning utan konserveringsmedel

Multidosflaska med PureFlow®-teknologi

FAKTA OM SYSTANE® ULTRA UTAN KONSERVERINGSMEDEL

BESKRIVNING
SYSTANE® ULTRA komfort-ögondroppar är en steril lösning som innehåller polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, kaliumklorid och natriumklorid.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE (INDIKATIONER)
SYSTANE® ULTRA komfort-ögondroppar är avsedda för tillfällig lindring av sveda och irritation på grund av torra ögon. SYSTANE® ULTRA komfort-ögondroppar kan användas för att smörja och återfukta kontaktlinser för daglig användning och längre användning, engångslinser av silikonhydrogel och mjuka (hydrofila) kontaktlinser. SYSTANE® ULTRA komfortögondroppar fuktar dina kontaktlinser, minskar obehag i samband med användning av kontaktlinser och bidrar till att skölja bort partiklar som kan orsaka irritation och/eller obehag.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda ögondropparna)
Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE ULTRA komfortögondroppar ska inte använda denna produkt.


ANVISNINGAR
SYSTANE ULTRA komfort-ögondroppar kan användas efter behov under dagen. Droppa 1 eller 2 droppar i ögat vid behov. När du har kontaktlinser i, droppa 1 eller 2 droppar i ögat vid mindre irritation, obehag eller dimsyn och blinka 2 eller 3 gånger. Kan även användas före och efter användning av kontaktlinser. Efter användning: Skaka flaskan nedåt innan du sätter på korken för att avlägsna produktrester som kan sitta kvar på spetsen.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING: Håll flaskan i ungefär 90 graders vinkel och kassera den första droppen som kommer. Skaka flaskan nedåt för att avlägsna produktrester.FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDAR

 • Endast för användning i ögonen.
 • FÖRSEGLAD: Använd inte om förseglingen vid korken har brutits eller saknas.
 • Använd inte om förpackningen eller flaskan (steril förpackning) är skadad.
 • För att undvika förorening får inga ytor vidröras med flaskans droppspets.
 • Sök läkare om produkten sväljs.
 • Använd inte lösningen om den ändrar färg eller blir grumlig.
 • Sätt på korken efter användning.
 • Förvara flaskan tätt försluten när den inte används.
 • Används före utgångsdatum som anges på produkten.
 • Denna produkt innehåller en mängd av borsyra som är ofarlig vid användning enligt anvisningarna.
 • När flaskan har öppnats ska allt kvarvarande innehåll kasseras efter 3 månader.
 • Förvaras vid högst 30 °C
 • Förvaras utom räckhåll för barn.


VARNINGAR
Det är mycket viktigt att du följer din ögonspecialist anvisningar och alla instruktioner i märkningen om rätt användning av produkten. Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTANE™ ULTRA komfort-ögondroppar och kontakta din ögonspecialist eftersom problemet kan förvärras.

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår efter att du har använt ögondropparna, vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.