SYSTANE® HYDRATION

SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Ger extra fukt* och rekommenderas till personer med symptom på torra ögon, som har behov av långvarig lindring (ofta relaterat till användning av kontaktlinser, läkemedel eller allergi)

 

*jämfört med SYSTANE® ULTRA

FÖRDELAR

Ger snabb och långvarig lindring

Tredubbel verkan som ger bättre återfuktning än enbart hyaluronsyra

Finns även i engångspipetter utan konserveringsmedel

FAKTA OM SYSTANE® HYDRATION SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

BESKRIVNING:

SYSTANE® HYDRATION smörjande ögondroppar är en steril emulsion som innehåller natriumhyaluronat, polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxipropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, natriumborat, dinatriumedetat, natriumcitrat, kaliumklorid, natriumklorid och POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001 % som konserveringsmedel.

 

ANVÄNDNING (indikationer):

SYSTANE® HYDRATION smörjande ögondroppar är en behandling för tillfällig lindring av sveda och irritation på grund av torra ögon.

 

SYSTANE® HYDRATION smörjande ögondroppar kan användas för att smörja och fukta kontaktlinser av silikonhydrogel och mjuka (hydrofila) kontaktlinser för dagligt bruk, dygnet-runt-bruk och engångsbruk.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda produkten):

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE® HYDRATION smörjande ögondroppar ska inte använda produkten.

VARNING:

Det är mycket viktigt att du följer alla anvisningar i bipacksedeln för korrekt användning av produkten.

 

Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, synförändringar eller röda ögon ska du sluta använda SYSTANE® HYDRATION och vända dig till din ögonläkare eller optiker eftersom problemet kan förvärras.

 

SYSTANE® HYDRATION smörjande ögondroppar ska inte användas för att rengöra och desinficera kontaktlinser. Blötlägg eller desinficera inte linserna i SYSTANE® HYDRATION smörjande ögondroppar.

 

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om dimsyn uppträder efter användning av SYSTANE ® HYDRATION ska du vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

 • Endast för användning i ögonen.
 • Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats, ska kragen tas bort innan produkten används. [Gäller endast för ögondroppar med säkerhetskrage]
 • För att undvika kontaminering ska du aldrig låta flaskans droppspets vidröra något.
 • Om emulsionen blir missfärgad eller grumlig ska produkten inte användas.
 • Sätt på korken efter användning.
 • Förvara flaskan tätt tillsluten när den inte används.
 • Används före utgångsdatum som anges på produkten.
 • GARANTIFÖRSEGLAD: Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas eller om korken är skadad. Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats.
 • Kan användas i upp till 3 månader efter att flaskan har öppnats Kassera all kvarbliven emulsion 3 månader efter det att flaskan har öppnats.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Förvaras vid högst 30 °C.
 • Sök läkare om produkten sväljs.

ANVISNINGAR:

 • Omskakas väl före användning.
 • Droppa en eller två droppar i ögat/ögonen vid behov och blinka.
 • Om lättare irritation, obehag eller dimsyn uppstår när du använder kontaktlinser ska du droppa 1-2 droppar på linsen och blinka 2-3 gånger.
 • SYSTANE® HYDRATION smörjande ögondroppar kan användas vid behov under hela dagen för att lindra symptom vid torra ögon