SYSTANE® HYDRATION UD

Smörjande Ögondroppar

"Utan konserveringsmedel och är idealiskt för känsliga ögon. Ger extra fukt* och rekommenderas till personer med symptom på torra ögon, som har behov av långvarig lindring (ofta relaterat till användning av kontaktlinser, läkemedel eller allergi)

*jämfört med Systane® Ultra"

FÖRDELAR

Kan ge snabb och långvarig lindring

Tredubbel verkan som ger bättre återfuktning än enbart hyaluronsyra

Idealiskt för känsliga ögon

FAKTA OM SYSTANE® HYDRATION UD SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Lämpligt att använda tillsammans med kontaktlinser

Används omedelbart efter öppnandet

BESKRIVNING

SYSTANE® HYDRATION UD smörjande ögondroppar är en steril lösning som innehåller natriumhyaluronat, polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxipropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, natriumborat, kaliumklorid och natriumklorid.

ANVÄNDNING (indikationer):

SYSTANE® HYDRATION UD smörjande ögondroppar är en behandling för tillfällig lindring av sveda och irritation på grund av torra ögon.

SYSTANE® HYDRATION UD smörjande ögondroppar kan användas för att smörja och fukta kontaktlinser av silikonhydrogel och mjuka (hydrofila) kontaktlinser för dagligt bruk, dygnet-runt-bärande och engångsbruk.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda produkten):

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE® HYDRATION UD smörjande ögondroppar ska inte använda produkten.

VARNING:

Det är mycket viktigt att du följer alla anvisningar i bipacksedeln för korrekt användning av produkten.

 

Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, synförändringar eller röda ögon ska du sluta använda SYSTANE® HYDRATION UD och vända dig till din ögonläkare eller optiker eftersom problemet kan förvärras.

 

SYSTANE® HYDRATION UD smörjande ögondroppar ska inte användas för att rengöra och desinficera kontaktlinser. Blötlägg eller desinficera inte linserna i SYSTANE® HYDRATION UD smörjande ögondroppar.

 

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om dimsyn uppträder efter användning av SYSTANE® HYDRATION UD ska du vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

 • Endast för användning i ögonen.
 • För att undvika kontaminering ska du aldrig låta pipettens droppspets vidröra något.
 • Används före utgångsdatum som anges på produkten
 • Om lösningen blir missfärgad eller grumlig ska produkten inte användas.
 • Garantiförseglad: Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas eller om garantiförseglingen är skadad. Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats
 • Kassera det som är kvar i pipetten efter användning. Spara inte lösningen i en öppnad pipett. Återanvänd inte.
 • Förvaras utom räckhåll för barn
 • Förvaras vid högst 30 °C
 • Sök läkare om produkten sväljs.

ANVISNINGAR:

 • Vrid av toppen på endosbehållaren, droppa en eller två droppar i ögat/ögonen vid behov och blinka.
 • Använd en endosbehållare för varje dos som administreras. SYSTANE® HYDRATION UD smörjande ögondroppar kan användas vid behov under hela dagen, för att behandla torra ögon.
 • Kassera endosbehållaren efter användning.
 • Om lättare irritation, obehag eller dimsyn uppstår när du använder kontaktlinser, vrid av toppen på endosbehållaren och droppa 1-2 droppar på linsen och blinka 2-3 gånger.
0000