SYSTANE® HYDRATION

utan konserveringsmedel för långvarig lindring av torra ögon

Har du besvär med kroniskt torra ögon eller symtom på torra ögon efter en LASIK- eller kataraktoperation? Nu finns det lindring.


Systane® HYDRATION smörjande ögondroppar utan konserveringsmedel ger långvarig lindring. Glöm dina torra ögon och ägna dig åt att leva i stället!


Den avancerade dubbelverkande sammansättningen utan konserveringsmedel innehåller både hyaluronsyra (HA) och HP-Guar®. Det är en kraftfull kombination som bevisligen har långvarig effekt på symtomen vid torra ögon.

FÖRDELAR

Långvarig lindring för torra, trötta och irriterade ögon

Avancerad sammansättning utan konserveringsmedel

Multidosflaska med PureFlow®-teknologi

FAKTA OM SYSTANE® HYDRATION UTAN KONSERVERINGSMEDEL

BESKRIVNING
SYSTANE® HYDRATION komfort-ögondroppar är en steril lösning som innehåller natriumhyaluronat, polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxypropylguar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, natriumborat, kaliumklorid och natriumklorid.


ANVÄNDNINGSOMRÅDE (INDIKATIONER)
SYSTANE® HYDRATION komfort-ögondroppar är avsedda för tillfällig lindring av sveda och irritation på grund av torra ögon. SYSTANE™ HYDRATION komfort-ögondroppar kan användas för att smörja och återfukta silikonhydrogel och mjuka (hydrofila) kontaktlinser för dagbruk, längre användning och engångsbruk.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda ögondropparna)
Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE® HYDRATION komfort-ögondroppar ska inte använda denna produkt.


ANVISNINGAR
SYSTANE® HYDRATION komfort-ögondroppar kan användas efter behov under dagen. Droppa 1 - 2 droppar i ögat/ögonen vid behov och blinka. När du har kontaktlinser i, droppa 1 – 2 droppar i ögat/ögonen vid mindre irritation, obehag eller dimsyn och blinka 2 - 3 gånger. Kan även användas före och efter användning av kontaktlinser. Efter användning: Skaka flaskan nedåt innan du sätter på korken för att avlägsna produktrester som kan sitta kvar på spetsen.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING: Håll flaskan i ungefär 90 graders vinkel och kassera den första droppen som kommer. Skaka flaskan nedåt för att avlägsna produktrester.FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDAR

 • Endast för användning i ögonen.
 • FÖRSEGLAD: Använd inte om förseglingen vid korken har brutits eller saknas.
 • Använd inte om förpackningen eller flaskan (steril förpackning) är skadad.
 • För att undvika förorening får inga ytor vidröras med flaskans droppspets.
 • Uppsök läkare om produkten sväljs.
 • Använd inte lösningen om den ändrar färg eller blir grumlig.
 • Sätt på korken efter användning.
 • Förvara flaskan tätt försluten när den inte används.
 • Denna produkt innehåller en mängd av borsyra och natriumborat som är ofarlig vid användning enligt anvisningarna.
 • Används före utgångsdatum som anges på produkten.
 • När flaskan är öppnad ska allt kvarvarande innehåll kasseras enligt anvisningarna nedan:
 • För 3 ml flaskor ska kvarvarande innehåll kasseras efter 30 dagar.
 • För 10 ml flaskor ska kvarvarande innehåll kasseras efter månader.
 • Förvaras vid högst 30 °C.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.


VARNINGAR
Det är mycket viktigt att du följer anvisningar från vårdpersonal och alla instruktioner i märkningen om rätt användning av produkten. Om du upplever ihållande obehag i ögonen, ökat tårflöde, synförändringar eller rodnad i ögonen ska du sluta använda SYSTANE® HYDRATION komfort-ögondroppar och kontakta vårdpersonal eftersom problemet kan förvärras.

SYSTANE® HYDRATION komfort-ögondroppar ska inte användas för att rengöra och desinficera kontaktlinser. Blötlägg eller desinficera inte linserna i SYSTANE® HYDRATION komfort-ögondroppar.

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om dimsyn uppstår efter att du har använt ögondropparna, vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.