SYSTANE® GEL DROPS

SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Gelliknande droppar som ger intensivt skydd och rekommenderas som komplement till övriga droppar eller som lindring till natten.

FÖRDELAR

Ger intensivt skydd

Kan användas på natten

Perfekt komplement till alla SYSTANE® droppar

FAKTA OM SYSTANE® GEL DROPS SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Öppnad förpackning kan användas i upp till 3 månader

BESKRIVNING

SYSTANE® Gel Drops smörjande ögondroppar passar för applicering under dagen och natten och lindrar måttliga till svåra symtom på torra ögon. Sammansättningen är särskilt utformad för att smörja och återställa ögats yta, vilket skyddar ögat mot ytterligare skador.

 

SYSTANE® Gel Drops smörjande ögondroppar är en steril lösning som innehåller polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxipropyl guar, sorbitol, aminometylpropanol, borsyra, kaliumklorid, natriumklorid, natriumedetat och konserveringsmedlet POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001 %.

ANVÄNDNING (indikationer)

SYSTANE® Gel Drops smörjande ögondroppar är en ögonbehandling för tillfällig lindring av symptom på grund av torra ögon, t.ex. obehag, sveda och irritation.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda produkten)

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE® Gel Drops smörjande ögondroppar bör inte använda produkten.

ANVISNINGAR

SYSTANE® Gel Drops smörjande ögondroppar kan användas efter behov under hela dagen och natten samt för att behandla torra ögon i samband med användning av kontaktlinser genom instillation av droppar innan kontaktlinserna sätts in och efter att kontaktlinserna har tagits ut. Omskakas väl före användning. Placera 1 eller 2 droppar i ögat (ögonen) efter behov och blinka.

VARNING:

Det är mycket viktigt att du följer anvisningarna från din optiker eller ögonläkare och alla anvisningar på etiketterna och i bipacksedeln för korrekt användning av produkten. Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, synförändringar eller röda ögon ska du vända dig till din ögonläkare eftersom problemet kan förvärras.

 

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om dimsyn uppträder efter användning, vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 • Undvik kontaminering genom att aldrig låta flaskans droppspets vidröra något.
 • Endast för användning i ögonen.
 • Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats, ska kragen tas bort innan produkten används. [Gäller endast för ögondroppar med säkerhetskrage].
 • Sök läkare om produkten sväljs.
 • Om lösningen blir missfärgad eller grumlig ska produkten inte användas.
 • GARANTIFÖRSEGLAD: Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas eller om korken är skadad. Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats
 • Sätt på korken efter användningen
 • Förvaras i rumstemperatur mellan 15°C till och 30°C.
 • Förvara flaskan tätt tillsluten när den inte används.
 • Används före utgångsdatumet som anges på produkten.
 • Kassera all kvarbliven lösning tre månader efter det att flaskan har öppnats.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Öppnad förpackning kan användas i upp till 3 månader