SYSTANE® COMPLETE

SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Dämpar symptomen, återfuktar och ger optimal lindring till ögat. Rekommenderas till alla typer av torra ögon.

SYSTANE® COMPLETE har en unik verkningsmekanism som ger optimalt med fukt och lipider till tårfilmen. Lipiddroppar i nanostorlek reparerar och fyller ut defekter i tårfilmen. Bidrar därmed till att återuppbygga och stabilisera tårvätskans struktur.

FÖRDELAR

Allt-i-ett-ögondroppe till alla typer av torra ögon

Ger optimal lindring av torra ögon och skyddar alla skikt i tårfilmen

Dämpar symptomen, återfuktar och bidrar till återuppbyggnaden

FAKTA OM SYSTANE® COMPLETE SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

BESKRIVNING:

SYSTANE® COMPLETE är en steril, vit emulsion som innehåller propylenglykol, hydroxipropylguar, mineralolja, dimyristoyl phosphatidylglycerol, polyoxyl 40 stearate, sorbitan tristearate, borsyra, sorbitol, edetate disodium, POLYQUAD*(polyquaternium-1) 0,001 % konserveringsmedel och renat vatten. Den kan innehålla saltsyra och/eller natriumhydroxid för att justera pH. SYSTANE ® COMPLETE smörjande ögondroppar är till utseende naturligt vit före innan applicering. 

ANVÄNDNING (indikationer):

SYSTANE® COMPLETE smörjande ögondroppar är en behandling för tillfällig lindring av sveda och irritation på grund av torra ögon. Kontraindikationer Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE® COMPLETE smörjande ögondroppar ska inte använda produkten.


ANVISNINGAR:

SYSTANE® COMPLETE smörjande ögondroppar kan användas vid behov under hela dagen, för att behandla torra ögon. De kan också användas före och efter användande av kontaktlinser. Omskakas väl före användning. Placera 1 eller 2 droppar i ögat (ögonen) efter behov och blinka.

VARNING:

Det är mycket viktigt att du följer anvisningarna från din ögonspecialist och alla anvisningar i denna bipacksedel för korrekt användning av produkten.
Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, huvudvärk, synförändringar eller röda ögon ska du sluta använda SYSTANE® COMPLETE och vända dig till din ögonläkare eller optiker eftersom problemet kan förvärras.
Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om dimsyn uppträder efter användning, vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

 • Endast för användning i ögonen.
 • För att undvika kontaminering ska du aldrig låta flaskans droppspets vidröra något.
 • Om emulsionen blir missfärgad ska produkten inte användas.
 • Sätt på korken efter användning.
  • Förvaras vid lägst 2°C och  vid högst 30°C  
 • Förvara flaskan tätt tillsluten när den inte används.
 • Används före utgångsdatum som anges på produkten  
 • GARANTIFÖRSEGLAD: Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas. Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats
 • Kan användas i upp till 3 månader efter att flaskan har öppnats   Kassera all överbliven emulsion 3 månader efter det att flaskan har öppnats.
 • Förvaras utom räckhåll för barn  
 • Sök läkare om produkten sväljs.