SYSTANE® BALANCE

SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Ger långvarig lindring av symptom på torra ögon som orsakas av ökad avdunstning av tårvätska, bland annat på grund av lipidbrist (olja) i tårfilmen.

FÖRDELAR

Ger långvarig lindring

Bidrar till att återställa lipidlagret

Stabiliserar den naturliga tårfilmen

FAKTA OM SYSTANE® HYDRATION UD SMÖRJANDE ÖGONDROPPAR

Öppnad förpackning kan användas  i upp till 6 månader 

BESKRIVNING:

SYSTANE® BALANCE smörjande ögondroppar är en lipidbaserad smörjande produkt för behandling av torra ögon. SYSTANE® BALANCE smörjande ögondroppar smörjer den okulära ytan, kompletterar och stabiliserar lipidlagret i tårfilmen så att tårflödet normaliseras. SYSTANE ® BALANCE smörjande ögondroppar ger en långvarig befrielse från torra ögon-symptom såsom en brännande och irriterande känsla.

SYSTANE® BALANCE smörjande ögondroppar är till utseendet naturligt vit före applicering.

 

SYSTANE® BALANCE smörjande ögondroppar är en steril, vit emulsion som innehåller, propylenglykol, hydroxipropyl guar, mineralolja dimyristoyl phosphatidylglycerol, polyoxyl 40 stearate, sorbitan tristearate, borsyra, sorbitol, dinatriumedetat och POLYQUAD® (polyquaternium-1) 0,001 % konserveringsmedel. Kan innehålla saltsyra och/eller natriumhydroxid för att justera pH.

ANVÄNDNING(indikationer)

SYSTANE® BALANCE smörjande ögondroppar är till för ögon som temporärt svider eller känns irriterade, på grund av att ögonen är torra.

KONTRAINDIKATIONER (skäl att inte använda produkten):

Personer som är allergiska mot något innehållsämne i SYSTANE® BALANCE smörjande ögondroppar bör inte använda produkten.

ANVISNINGAR:

SYSTANE® BALANCE smörjande ögondroppar kan användas vid behov under hela dagen. Kontaktlinsbärare som upplever att de har torra ögon i samband med användande av kontaktlinser kan med fördel använda SYSTANE® BALANCE smörjande ögondroppar. Ta dropparna innan insättning av kontaktlinserna och efter urtagande av kontaktlinserna. Omskakas väl före användning. Placera 1 eller 2 droppar i ögat (ögonen) efter behov och blinka.

VARNING:

Det är mycket viktigt att du följer anvisningarna från din ögonspecialist och alla anvisningar i denna bipacksedel för korrekt användning av produkten.

 

Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, synförändringar eller röda ögon, ska du sluta använda SYSTANE® BALANCE smörjande ögondroppar och vända dig till din optiker/ögonspecialist eftersom problemet kan förvärras.

 

Tillfällig dimsyn eller andra synstörningar kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om dimsyn uppträder efter användning, vänta med att framföra fordon eller använda maskiner tills synen klarnat.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

 • Endast för användning i ögonen
 • Om säkerhetskragen är lös när locket har avlägsnats, ska kragen tas bort innan produkten används.
 • För att undvika kontaminering ska du aldrig låta flaskans droppspets vidröra något.
 • Om emulsionen blir missfärgad eller grumlig ska produkten inte användas.
 • Sätt på skruvkorken efter användning.
 • Förvaras vid högst 30 °C .
 • Förvara flaskan tätt tillsluten när den inte används.
 • Används före utgångsdatumet som anges på produkten.
 • GARANTIFÖRSEGLAD: Använd inte om säkerhetsförseglingen är skadad eller saknas. Använd inte om förpackningen har öppnats eller skadats
 • Kan användas i upp till 6 månader efter att flaskan har öppnats. Kassera all överbliven emulsion 6 månader efter det att flaskan har öppnats.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Sök läkare om produkten sväljs
0000