TIPS FÖR TORRA ÖGON

Genom dessa livsstilsförändringar kan du bidra till att förebygga och lindra symptomen på torra ögon

Ta läspauser när du arbetar vid en dator eller annan skärmexponering för att låta ögonen vila

Försök att undvika sådant som irriterar ögonen, såsom pollen, föroreningar, rök och andra partiklar i luften.

Det dagliga arbetet vid datorn kan också göra att man glömmer bort att blinka. När man blinkar sällan kan tårfilmen som skyddar ögat avdunsta snabbare. Kom ihåg att blinka när du sitter vid datorn och försök också att titta på något 20 meter bort, i 20 sekunder, var 20:e minut.

Vind och sol kan göra att tårfilmen avdunstar snabbare. När du är utomhus bör du skydda ögonen, t.ex. med solglasögon.

Använd SYSTANE® för snabb och långvarig lindring

Prata med din läkare eller optiker om vilken diagnos som ger just din variant av torra ögon, och den rätta behandlingen för just dig.