Olika faktorer kan leda till torra ögon

Torra ögon kan bero på många olika faktorer såsom åldern, hormonförändringar, kontaktlinser, vissa läkemedel, läsning eller bilkörning. Det dagliga arbetet vid datorn kan också göra att man glömmer bort att blinka. När man blinkar sällan kan tårfilmen som skyddar ögat avdunsta snabbare.

Symptomen på torra ögon kan uppstå på tre olika sätt:

  1. Tårkörtlarna producerar inte längre lika mycket tårvätska
  2. Tårkörtlarna producerar tårvätska av dålig kvalitet
  3. Tårvätskan avdunstar för snabbt

Var och en av dessa orsaker kan göra att ögonen känns torra och irriterade.

Symptomen på torra ögon kan förvärras av:

En torr miljö

Luft som är mycket varm eller mycket kall

Blåst

Sol

Rök

Långvarigt arbete framför datorn eller annan skärmexponering

000 0